O firmieRODO - informacja
O firmie / RODO - informacja

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest :
Zakład Mechaniczny Eugeniusz Wróbel z siedzibą w Szczecinie (70-790), ul. Kalenicka 17a, NIP 8520608189,
dane kontaktowe:
e-mail: zm@zm.com.pl
tel.: 91 463 20 64 - 65
www.vreplicawatches.com
 
Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy kupna / sprzedaży lub świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz w celach finansowo-księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 
Odbiorcami Pani / Pana dany osobowych są lub mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych,
tj.: banki, dostawcy usług IT, księgowych, prawnych.
 
Pani / Pana dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.
Dane osobowe prztwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 
Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.